Christian VIII. 1839 - 1848

397150.jpg

Christian VIII. (som prins kaldt Christian Frederik) var søn af arveprins Frederik, en halvbroder til Christian 7. Da Frederik 6 ikke efterlod sig sønner var arveprinsens søn, Christian Frederik, ifølge kongeloven arving til tronen, som han besteg i 1839 som Christian 8. Han var Danmarks sidste enevældige konge, og hans regeringstid blev præget af problemerne med helstaten og af diskussionerne om en fri forfatning. 

I sit første ægteskab indgået 1806 med kusinen Charlotte Frederikke blev prinsen i 1808 far til sønnen Frederik, den senere Frederik 7. Ægteskabet blev ophævet i 1809 på grund af Charlotte Frederikkes utroskab med komponisten Édouard Du Puy, og hun kom ikke siden til at indgå i Frederiks opdragelse eller familieforhold.

© KglStel.dk 2011