Christian IX. 1863 - 1906

397152.jpg

Christian IX. var konge af Danmark i perioden fra 1863 til 1906. Som tilhænger af helstaten og med rødder i Slesvig fik han en hård start på sin regeringsperiode, da Danmark måtte afstå hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg efter krigen i 1864. 

Hans regeringsperiode var desuden præget af den politiske uro, som skabtes af den stadigt mere intensive forfatningskamp mellem Højre og Venstre. Kongen var konservativ og lænede sig indtil parlamentarismens indførelse i 1901 opad højreregeringerne. Christian 9. nåede at få fire af sine børn placeret på troner rundt i Europa, hvilket gav ham tilnavnet "Europas Svigerfar".

© KglStel.dk 2011