Christian IV. 1588 - 1648

397147.jpg

Christian IV. Konge af Danmark og Norge fra 1596; søn af Frederik 2. og Sophie af Mecklenburg, gift 1597 med Anna Cathrine af Brandenburg og 1615 med Kirsten Munk. Efter dåben 1577 og frem til 1579 opholdt Christian sig hos bedsteforældrene i Mecklenburg, og som treårig blev han udvalgt til tronfølger. 

Christians videre opdragelse blev 1582-83 lagt i hænderne på hans hofmester, den pommerskfødte adelsmand Henrik Ramel (ca. 1550-1610), og på tugtemesteren Hans Mikkelsen. Faderens død i 1588 udløste en kamp om indflydelse på Christians opdragelse. Et formynderstyre bestående af fire rigsråder udskiftede Christians tyske hofmester med en dansk og begrænsede enkedronning Sophies indflydelse. 

Mens den tyske kejser i 1593 erklærede Christian for myndig i hertugdømmerne, måtte han vente til 1596, før han som myndig kunne krones som dansk-norsk konge.

© KglStel.dk 2011