Christian II. 1513 - 1523

397153.jpg

Christian II født i 1481 som søn af kong Hans. Han regerede i Danmark og Norge fra 1513-1523 og i Sverige fra 1520-1523 som det tredje led i den oldenborgske slægt, der besad den danske trone fra 1448-1863. Christian 2. var konge i en periode, hvor middelalderen bevægede sig mod renæssancen og reformationen. 

Han søgte at reformere samfundet, hvilket har gjort ham elsket og hadet i sin samtid og i eftertiden. Mest kendt er dog hans kamp for at undertvinge sig Sverige, herunder er Det Stockholmske Blodbad særligt berygtet.

© KglStel.dk 2011