Christian I. 1448 - 1481

397146.jpg

Christian 1. Dansk, norsk og svensk konge, søn af grev Didrik den Lykkelige af Oldenburg og Delmenhorst og Hedevig af Holsten, gift med Dorothea af Brandenburg. Christians morbror, hertug Adolf af Slesvig, havde udset ham til sin efterfølger. 

Men da Christoffer af Bayern i 1448 døde barnløs og efterlod en ledig dansk-norsk-svensk unionstrone, kontaktedes Adolf af en fløj af det danske rigsråd, og han anbefalede Christian. Ved at ægte Christoffers 18-årige enke, Dorothea, ville han kunne spare rigerne for udbetaling af den morgengave, hun ved ægteskabet med Christoffer var sikret gennem lensindtægter fra alle tre riger.

© KglStel.dk 2011